преглед

на търг

2825-4128

Търг 2825-4128 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 2010

Дата на публикуване: 21.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 212, Средна: 554, Дребна: 58

Дърва (м³): За огрев: 207, ОЗМ: 17

Общо: 1048м³

Начална цена: 29830.00 лв.

Стъпка: 298 лв.

Гаранция: 1492 лв.

Първа дата: 12.05.2020, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.04.2020

Документация за провеждане на търг

21.04.2020

Проекто-договор

21.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.04.2020