преглед

на търг

2825-4127

Търг 2825-4127 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 2009

Дата на публикуване: 21.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 259, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 6

Общо: 392м³

Начална цена: 10962.00 лв.

Стъпка: 110 лв.

Гаранция: 548 лв.

Първа дата: 12.05.2020, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.04.2020

Документация за провеждане на търг

21.04.2020

Проекто-договор

21.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.04.2020