преглед

на търг

2825-2206

Търг 2825-2206 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1702

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп, врб

Дървесина (м³): Едра: 258, Средна: 21, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 86, ОЗМ: 30

Общо: 404м³

Начална цена: 21913.00 лв.

Стъпка: 438 лв.

Гаранция: 1096 лв.

Първа дата: 14.02.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: