преглед

на търг

2825-4126

Търг 2825-4126 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 2004-1

Дата на публикуване: 21.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 601, Средна: 33, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 127

Общо: 800м³

Начална цена: 54637.00 лв.

Стъпка: 546 лв.

Гаранция: 2732 лв.

Първа дата: 12.05.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.04.2020

Документация за провеждане на търг

21.04.2020

Проекто-договор

21.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.04.2020