преглед

на търг

2782-4124

Търг 2782-4124 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2017-1

Дата на публикуване: 16.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 261, Средна: 129, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 206, ОЗМ: 29

Общо: 638м³

Начална цена: 53518.00 лв.

Стъпка: 535 лв.

Гаранция: 2676 лв.

Първа дата: 08.05.2020, 16:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2020

Документация за провеждане на търг

16.04.2020

Проекто-договор

16.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020