преглед

на търг

2782-4123

Търг 2782-4123 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2021

Дата на публикуване: 16.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 252, Средна: 87, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 94, ОЗМ: 182

Общо: 615м³

Начална цена: 36284.00 лв.

Стъпка: 363 лв.

Гаранция: 1814 лв.

Първа дата: 08.05.2020, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2020

Документация за провеждане на търг

16.04.2020

Проекто-договор

16.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020