преглед

на търг

2782-4121

Търг 2782-4121 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2019

Дата на публикуване: 16.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 352, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 350, ОЗМ: 0

Общо: 803м³

Начална цена: 28000.00 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 1400 лв.

Първа дата: 08.05.2020, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2020

Документация за провеждане на търг

16.04.2020

Проекто-договор

16.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020