преглед

на търг

2782-4118

Търг 2782-4118 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2015

Дата на публикуване: 16.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 323, Средна: 48, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 13, ОЗМ: 29

Общо: 425м³

Начална цена: 33390.00 лв.

Стъпка: 334 лв.

Гаранция: 1670 лв.

Първа дата: 08.05.2020, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2020

Документация за провеждане на търг

16.04.2020

Проекто-договор

16.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020