преглед

на търг

2782-4117

Търг 2782-4117 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2014

Дата на публикуване: 16.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 127, Средна: 264, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 134, ОЗМ: 48

Общо: 634м³

Начална цена: 29533.00 лв.

Стъпка: 295 лв.

Гаранция: 1477 лв.

Първа дата: 08.05.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2020

Документация за провеждане на търг

16.04.2020

Проекто-договор

16.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020