преглед

на търг

2782-4115

Търг 2782-4115 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2012

Дата на публикуване: 16.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 336, Средна: 260, Дребна: 48

Дърва (м³): За огрев: 74, ОЗМ: 149

Общо: 867м³

Начална цена: 50538.00 лв.

Стъпка: 504 лв.

Гаранция: 2518 лв.

Първа дата: 08.05.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2020

Документация за провеждане на търг

16.04.2020

Проекто-договор

16.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020