преглед

на търг

2772-2204

Търг 2772-2204 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 522, Средна: 93, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 68, ОЗМ: 46

Общо: 739м³

Начална цена: 65237.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 3262 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване