преглед

на търг

1090-4107

Търг 1090-4107 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20217п

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, трп, яв, чрш

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 65, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 684, ОЗМ: 0

Общо: 769м³

Начална цена: 31744.00 лв.

Стъпка: 318 лв.

Гаранция: 1588 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Допълнителен документ

21.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020