Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2772-2203

Търг 2772-2203 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1706

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 177, Средна: 71, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 29, ОЗМ: 19

Общо: 303м³

Начална цена: 25082.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1254 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване