преглед

на търг

2772-2203

Търг 2772-2203 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1706

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 177, Средна: 71, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 29, ОЗМ: 19

Общо: 303м³

Начална цена: 25082.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1254 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване