преглед

на търг

1090-4106

Търг 1090-4106 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20216

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 286, ОЗМ: 0

Общо: 286м³

Начална цена: 11154.00 лв.

Стъпка: 112 лв.

Гаранция: 558 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020