преглед

на търг

1090-4105

Търг 1090-4105 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20215

Дата на публикуване: 15.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, трп, яв, чрш

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 45, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 1491, ОЗМ: 0

Общо: 1549м³

Начална цена: 60655.00 лв.

Стъпка: 607 лв.

Гаранция: 3033 лв.

Първа дата: 05.05.2020, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2020

Документация за провеждане на търг

15.04.2020

Проекто-договор

15.04.2020

Протокол от проведен търг

11.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2020