Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2772-2202

Търг 2772-2202 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1705

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 509, Средна: 213, Дребна: 44

Дърва (м³): За огрев: 183, ОЗМ: 78

Общо: 1027м³

Начална цена: 79623.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 3981 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване