преглед

на търг

2960-2200

Търг 2960-2200 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1622-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 136, Средна: 154, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 6

Общо: 396м³

Начална цена: 27122.55 лв.

Стъпка: 813 лв.

Гаранция: 1356 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване