преглед

на търг

2782-4098

Търг 2782-4098 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2012

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 336, Средна: 260, Дребна: 48

Дърва (м³): За огрев: 74, ОЗМ: 149

Общо: 867м³

Начална цена: 50358.00 лв.

Стъпка: 504 лв.

Гаранция: 2518 лв.

Първа дата: 09.04.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020