преглед

на търг

2782-4096

Търг 2782-4096 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2014

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 127, Средна: 264, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 134, ОЗМ: 48

Общо: 634м³

Начална цена: 29533.00 лв.

Стъпка: 295 лв.

Гаранция: 1477 лв.

Първа дата: 09.04.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020