преглед

на търг

2782-4091

Търг 2782-4091 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2020

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 162, Средна: 137, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 80, ОЗМ: 39

Общо: 442м³

Начална цена: 25329.00 лв.

Стъпка: 253 лв.

Гаранция: 1266 лв.

Първа дата: 09.04.2020, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020