преглед

на търг

2960-2199

Търг 2960-2199 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1620-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 308, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 7, ОЗМ: 15

Общо: 343м³

Начална цена: 33706.08 лв.

Стъпка: 1101 лв.

Гаранция: 1685 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване