преглед

на търг

2782-4090

Търг 2782-4090 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2021

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 252, Средна: 87, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 94, ОЗМ: 182

Общо: 624м³

Начална цена: 36284.00 лв.

Стъпка: 363 лв.

Гаранция: 1814 лв.

Първа дата: 09.04.2020, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020