преглед

на търг

1090-4099

Търг 1090-4099 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20223

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 238, Средна: 532, Дребна: 69

Дърва (м³): За огрев: 897, ОЗМ: 9

Общо: 1745м³

Начална цена: 53577.00 лв.

Стъпка: 536 лв.

Гаранция: 2679 лв.

Първа дата: 10.04.2020, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.04.2020