преглед

на търг

2960-2198

Търг 2960-2198 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1619-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 25, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 7

Общо: 100м³

Начална цена: 6032.68 лв.

Стъпка: 180 лв.

Гаранция: 302 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване