преглед

на търг

1090-4088

Търг 1090-4088 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20222

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 2, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 144, ОЗМ: 36

Общо: 214м³

Начална цена: 9742.00 лв.

Стъпка: 98 лв.

Гаранция: 487 лв.

Първа дата: 10.04.2020, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.04.2020