преглед

на търг

1090-4087

Търг 1090-4087 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20220

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, чдб

Дървесина (м³): Едра: 95, Средна: 159, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 759, ОЗМ: 3

Общо: 1047м³

Начална цена: 30839.00 лв.

Стъпка: 309 лв.

Гаранция: 1549 лв.

Първа дата: 10.04.2020, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.04.2020