преглед

на търг

1090-4086

Търг 1090-4086 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20221

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 7, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 1191, ОЗМ: 0

Общо: 1209м³

Начална цена: 51991.00 лв.

Стъпка: 520 лв.

Гаранция: 2600 лв.

Първа дата: 10.04.2020, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.04.2020