преглед

на търг

1090-4085

Търг 1090-4085 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20219

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 189, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 304, ОЗМ: 59

Общо: 610м³

Начална цена: 17614.00 лв.

Стъпка: 177 лв.

Гаранция: 881 лв.

Първа дата: 10.04.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.04.2020