преглед

на търг

1090-4084

Търг 1090-4084 - ДГС СОФИЯ

Обект No. 20218

Дата на публикуване: 23.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 47, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 454, ОЗМ: 0

Общо: 548м³

Начална цена: 24106.00 лв.

Стъпка: 242 лв.

Гаранция: 1206 лв.

Първа дата: 10.04.2020, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.03.2020

Документация за провеждане на търг

23.03.2020

Проекто-договор

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.04.2020