преглед

на търг

2960-2196

Търг 2960-2196 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1610-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 14, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 119м³

Начална цена: 10369.28 лв.

Стъпка: 311 лв.

Гаранция: 518 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване