преглед

на търг

2070-4074

Търг 2070-4074 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 2016

Дата на публикуване: 20.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 14, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 5

Общо: 116м³

Начална цена: 3856.00 лв.

Стъпка: 39 лв.

Гаранция: 193 лв.

Първа дата: 07.04.2020, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.03.2020

Документация за провеждане на търг

20.03.2020

Проекто-договор

20.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.03.2020