преглед

на търг

2960-2194

Търг 2960-2194 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1605-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 82, Средна: 165, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 42, ОЗМ: 78

Общо: 367м³

Начална цена: 23302.50 лв.

Стъпка: 699 лв.

Гаранция: 1165 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване