преглед

на търг

2890-4073

Търг 2890-4073 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 2019

Дата на публикуване: 17.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 339, Средна: 403, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 77, ОЗМ: 29

Общо: 867м³

Начална цена: 32314.00 лв.

Стъпка: 323 лв.

Гаранция: 1616 лв.

Първа дата: 02.04.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.03.2020

Документация за провеждане на търг

17.03.2020

Проекто-договор

17.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.03.2020