преглед

на търг

2777-4072

Търг 2777-4072 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2008

Дата на публикуване: 12.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 222, Средна: 177, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 122, ОЗМ: 14

Общо: 553м³

Начална цена: 31137.00 лв.

Стъпка: 311 лв.

Гаранция: 1556 лв.

Първа дата: 27.03.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2020

Документация за провеждане на търг

12.03.2020

Проекто-договор

12.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2020