преглед

на търг

2730-4071

Търг 2730-4071 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 2032

Дата на публикуване: 06.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 502, Средна: 44, Дребна: 95

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 732

Общо: 1383м³

Начална цена: 25059.00 лв.

Стъпка: 251 лв.

Гаранция: 1253 лв.

Първа дата: 24.03.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2020

Документация за провеждане на търг

06.03.2020

Проекто-договор

06.03.2020

Протокол от проведен търг

25.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2020