преглед

на търг

2730-4070

Търг 2730-4070 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 2015

Дата на публикуване: 06.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 523, Средна: 269, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 682, ОЗМ: 60

Общо: 1554м³

Начална цена: 64062.00 лв.

Стъпка: 641 лв.

Гаранция: 3203 лв.

Първа дата: 24.03.2020, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2020

Документация за провеждане на търг

06.03.2020

Проекто-договор

06.03.2020

Протокол от проведен търг

25.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2020