преглед

на търг

2825-4069

Търг 2825-4069 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 2009

Дата на публикуване: 06.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 259, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 6

Общо: 392м³

Начална цена: 12266.00 лв.

Стъпка: 123 лв.

Гаранция: 613 лв.

Първа дата: 24.03.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2020

Документация за провеждане на търг

06.03.2020

Проекто-договор

06.03.2020

Протокол от проведен търг

25.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2020