преглед

на търг

2825-4068

Търг 2825-4068 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 2010

Дата на публикуване: 06.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 212, Средна: 554, Дребна: 58

Дърва (м³): За огрев: 207, ОЗМ: 17

Общо: 1048м³

Начална цена: 33054.00 лв.

Стъпка: 331 лв.

Гаранция: 1653 лв.

Първа дата: 24.03.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2020

Документация за провеждане на търг

06.03.2020

Проекто-договор

06.03.2020

Протокол от проведен търг

25.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2020