преглед

на търг

2600-4067

Търг 2600-4067 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 2009

Дата на публикуване: 06.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 544, Средна: 193, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 319, ОЗМ: 29

Общо: 1138м³

Начална цена: 63981.00 лв.

Стъпка: 640 лв.

Гаранция: 3199 лв.

Първа дата: 24.03.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.03.2020

Документация за провеждане на търг

06.03.2020

Проекто-договор

06.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2020