преглед

на търг

2595-4066

Търг 2595-4066 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2038

Дата на публикуване: 02.03.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 638, Средна: 52, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 2138, ОЗМ: 159

Общо: 2987м³

Начална цена: 146265.00 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 7315 лв.

Първа дата: 19.03.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2020

Документация за провеждане на търг

02.03.2020

Проекто-договор

02.03.2020

Протокол от проведен търг

23.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2020