преглед

на търг

2960-2193

Търг 2960-2193 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1602-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 233, Средна: 14, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 78

Общо: 325м³

Начална цена: 30204.78 лв.

Стъпка: 906 лв.

Гаранция: 1510 лв.

Първа дата: 16.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване