преглед

на търг

4470-4057

Търг 4470-4057 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 27.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 639, Средна: 67, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 382

Общо: 1273м³

Начална цена: 83073.00 лв.

Стъпка: 831 лв.

Гаранция: 4154 лв.

Първа дата: 13.02.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.01.2020

Документация за провеждане на търг

27.01.2020

Проекто-договор

27.01.2020

Протокол от проведен търг

13.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.02.2020