преглед

на търг

4470-4058

Търг 4470-4058 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2006

Дата на публикуване: 27.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 289, Средна: 88, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 104, ОЗМ: 309

Общо: 797м³

Начална цена: 47126.00 лв.

Стъпка: 471 лв.

Гаранция: 2356 лв.

Първа дата: 13.02.2020, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.01.2020

Документация за провеждане на търг

27.01.2020

Проекто-договор

27.01.2020

Протокол от проведен търг

13.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.02.2020