преглед

на търг

2780-4055

Търг 2780-4055 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2006

Дата на публикуване: 27.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 421, Средна: 156, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 61, ОЗМ: 52

Общо: 707м³

Начална цена: 48049.00 лв.

Стъпка: 480 лв.

Гаранция: 2402 лв.

Първа дата: 13.02.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.01.2020

Документация за провеждане на търг

27.01.2020

Проекто-договор

27.01.2020

Протокол от проведен търг

13.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.02.2020