преглед

на търг

2780-4056

Търг 2780-4056 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1804

Дата на публикуване: 27.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 147, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 38, ОЗМ: 28

Общо: 326м³

Начална цена: 16501.00 лв.

Стъпка: 165 лв.

Гаранция: 825 лв.

Първа дата: 13.02.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.01.2020

Документация за провеждане на търг

27.01.2020

Проекто-договор

27.01.2020

Протокол от проведен търг

13.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.02.2020