преглед

на търг

2117-4051

Търг 2117-4051 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 20201

Дата на публикуване: 24.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 111, Средна: 23, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 1101, ОЗМ: 270

Общо: 1521м³

Начална цена: 67408.00 лв.

Стъпка: 674 лв.

Гаранция: 3370 лв.

Първа дата: 13.02.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2020

Документация за провеждане на търг

24.01.2020

Проекто-договор

24.01.2020

Протокол от проведен търг

17.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.02.2020