преглед

на търг

2780-2191

Търг 2780-2191 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1702-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 364, Средна: 166, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 133

Общо: 766м³

Начална цена: 50760.00 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 2538 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване