Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2780-2191

Търг 2780-2191 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1702-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 364, Средна: 166, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 133

Общо: 766м³

Начална цена: 50760.00 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 2538 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване