преглед

на търг

2780-2190

Търг 2780-2190 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 110, Средна: 352, Дребна: 76

Дърва (м³): За огрев: 131, ОЗМ: 0

Общо: 669м³

Начална цена: 41760.00 лв.

Стъпка: 1250 лв.

Гаранция: 2088 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване