преглед

на търг

2780-2189

Търг 2780-2189 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1700

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела, здб

Дървесина (м³): Едра: 304, Средна: 192, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 158, ОЗМ: 117

Общо: 818м³

Начална цена: 53480.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 2674 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване