Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2780-2189

Търг 2780-2189 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1700

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела, здб

Дървесина (м³): Едра: 304, Средна: 192, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 158, ОЗМ: 117

Общо: 818м³

Начална цена: 53480.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 2674 лв.

Първа дата: 15.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване