преглед

на търг

2600-2188

Търг 2600-2188 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 968, Средна: 30, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 49

Общо: 1204м³

Начална цена: 117264.00 лв.

Стъпка: 2345 лв.

Гаранция: 5863 лв.

Първа дата: 14.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване