Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2600-2188

Търг 2600-2188 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 968, Средна: 30, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 49

Общо: 1204м³

Начална цена: 117264.00 лв.

Стъпка: 2345 лв.

Гаранция: 5863 лв.

Първа дата: 14.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване